How to play Go "Beginner's Go" apk

How to play Go "Beginner's Go" cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Games

Xếp hạng 0 từ 0 Bình chọn | $ 89.000đHow to play Go "Beginner's Go" Ảnh chụp màn hình

→ → → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập How to play Go "Beginner's Go" APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt how-to-play-go-beginner-s-go.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

  1. Tải how-to-play-go-beginner-s-go.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
  2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
  3. Tìm tệp how-to-play-go-beginner-s-go.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
  4. Sau khi cài đặt, ứng dụng How to play Go "Beginner's Go" sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

How to play Go "Beginner's Go" APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận How to play Go "Beginner's Go" apk.How to play Go "Beginner's Go" v2.0.2 APK Tải về GươngCó gì mới trong v2.0.2


  • Ngày phát hành: 2015-11-14
  • Phiên bản hiện tại: 2.0.2
  • Kích thước tệp: 15.64 MB
  • Nhà phát triển: UNBALANCE Corporation
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 6.0 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

Ishikura Noboru is a regular lecturer on the Japan Broadcasting Corporation's weekly TV go program. He is noted for his easy-to-understand explanations. Now his original go course is avilable on iPhone. By studying his explanations and the problems he presents, you will quickly learn to play go. Beginner's Go has five special features. 1. Easy-to-understand explanations These are Ishikura's original explanations. 2. Easy-to-follow diagrams. The moves are smoothly played out on attractive graphics. 3. Suited for anyone who wants to learn how to play go An easy-to-understand course for all beginners 4.Three steps to understanding go Explanations, practice, and problem-solving will hammer home the basics of the game. 5. An easy-to-understand glossary of go terms. The convenience of having the most important go terms gathered in one place. Contents of Beginner's Go Explanations: What is go? The rules After you've learned the rules -- 9x9-board games After you've learned the rules -- 19x19-board games Problems: Capturing stones Exploiting defects in your opponent's territory Linking up stones Capturing races Life and death


Apk Mirror 1: : Tải về APKHow to play Go "Beginner's Go" các ứng dụng như How to play Go "Beginner's Go"
Các apks khác bằng UNBALANCE Corporation