Enigmo apk

Enigmo cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Games

Xếp hạng 5 từ 1 Bình chọn | $ 45.000đEnigmo Ảnh chụp màn hình

→ → → → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập Enigmo APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt enigmo.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

  1. Tải enigmo.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
  2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
  3. Tìm tệp enigmo.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
  4. Sau khi cài đặt, ứng dụng Enigmo sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

Enigmo APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận Enigmo apk.Enigmo v6.2 APK Tải về GươngCó gì mới trong v6.2


  • Ngày phát hành: 2022-07-07
  • Phiên bản hiện tại: 6.2
  • Kích thước tệp: 23.09 MB
  • Nhà phát triển: Pangea Software, Inc.
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 8.0 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

• NETWORKED MULTIPLAYER MODE WITH GAME CENTER! • Voted "Best iPhone Game" at Apple's WWDC '08 • 2008 Austin GDC Independent Games Festival Showcase Winner! • "Best Puzzle Game" from appstoreapps.com • "Best Puzzle Game 2008" from Best App Ever Awards Enigmo is a 3D puzzle game where you direct animated streams of flowing liquid so that the droplets get to their destination. Water, Oil, and Lava fall from Droppers and bounce around the walls of the puzzle. You move and rotate various types of bumpers, sliders, accelerators, and sponges in order to divert the flow of the falling droplets. The faster you complete each of the 50 levels, the more bonus points you receive. The physics in Enigmo are truly amazing to watch! This is one of the most unique puzzle games ever created. In addition to the 50 levels that come with the game, you can also download many more levels for free! As of version 1.1, you can download levels created by other users or by yourself with the Mac or PC version of Enigmo which has a built-in level editor. You may submit your levels to us and we'll include them in the public list if we like them enough. _______________ Watch the behind the scenes video: http://pangeasoft.net/iphone/behindthescenes.html


Apk Mirror 1: : Tải về APKEnigmo các ứng dụng như Enigmo
Các apks khác bằng Pangea Software, Inc.