Sudoku Duo: Dual Player Sudoku for iPad apk

Sudoku Duo: Dual Player Sudoku for iPad cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Games

Xếp hạng từ 0 Bình chọn | $ FreeSudoku Duo: Dual Player Sudoku for iPad Ảnh chụp màn hìnhTải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập Sudoku Duo: Dual Player Sudoku for iPad APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt sudoku-duo-dual-player-sudoku-for-ipad.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

  1. Tải sudoku-duo-dual-player-sudoku-for-ipad.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
  2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
  3. Tìm tệp sudoku-duo-dual-player-sudoku-for-ipad.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
  4. Sau khi cài đặt, ứng dụng Sudoku Duo: Dual Player Sudoku for iPad sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

Sudoku Duo: Dual Player Sudoku for iPad APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận Sudoku Duo: Dual Player Sudoku for iPad apk.Sudoku Duo: Dual Player Sudoku for iPad v2.1 APK Tải về Gương

Trên iTunes: Free Trên iTunes

Gương: Tải về cho Android


Có gì mới trong v2.1


  • Ngày phát hành: 2023-10-07
  • Phiên bản hiện tại: 2.1
  • Kích thước tệp: 13.13 MB
  • Nhà phát triển: Houdah Software
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 5.0 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

Sudoku Duo is a dual player Sudoku game for the iPad. Players may collaborate or compete. Both players use the same iPad: they sit at opposite ends of the device. Sudoku Duo provides an almost infinite number of Sudoku games at 3 levels of difficulty. Playing Sudoku Duo is not just fun. It helps build your Sudoku solving skills. Indeed Sudoku Duo can help you out with hints and provide the reasoning behind the hint. Sudoku Duo adapts to the way you like to play: - You may use green pencil notes to keep track of candidate values - Or use red pencil notes to keep track of values you ruled out - You may have Sudoku Duo help you with automatic pencil notes (*) - Sudoku Duo can be set to block erroneous entries (*) You are cheating only a little. The real thinking still needs to be done. It is just more fun with automatic pencil notes. The boring bits are taken care of Features: - Millions of Sudoku boards with rotational symmetry - Solvable by logic only. No guessing. No backtracking! - Three levels of difficulty: easy, medium, hard - Intelligent & educational hints. Explanations help improve your skills - Green & red pencil notes. Aka. positive & negative markers - Optional automatic pencil notes - Optional blocking of erroneous entries - Possibility to start over - Games are suspended on quit and can be resumed later - High scores Technologies: - Sudoku solving engine based on "human logic" - Advanced Sudoku board generator to provide an unlimited number of Sudoku games - Difficulty levels are determined by techniques to master, not by number of givens - The Sudoku engine can explain the reasoning behind the hints given during game play - Unique dual player mode: 2 players, 1 device, simultaneously


Apk Mirror 1: : Tải về APKSudoku Duo các ứng dụng như Sudoku Duo: Dual Player Sudoku for iPad
Các apks khác bằng Houdah Software