BlackJack 101 Pro Perfect Play apk

BlackJack 101 Pro Perfect Play cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Games

Xếp hạng 0 từ 0 Bình chọn | $ 69.000đBlackJack 101 Pro Perfect Play Ảnh chụp màn hình

→ → → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập BlackJack 101 Pro Perfect Play APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt blackjack-101-pro-perfect-play.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

  1. Tải blackjack-101-pro-perfect-play.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
  2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
  3. Tìm tệp blackjack-101-pro-perfect-play.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
  4. Sau khi cài đặt, ứng dụng BlackJack 101 Pro Perfect Play sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

BlackJack 101 Pro Perfect Play APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận BlackJack 101 Pro Perfect Play apk.BlackJack 101 Pro Perfect Play v4.1.1 APK Tải về GươngCó gì mới trong v4.1.1


  • Ngày phát hành: 2023-06-20
  • Phiên bản hiện tại: 4.1.1
  • Kích thước tệp: 22.80 MB
  • Nhà phát triển: David Richmond
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 9.3 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

BlackJack 101 is a basic strategy trainer for the game of Blackjack. This is *not* a Blackjack game. It deals hands and lets you practice choosing the best strategy. It has an easy-to-use strategy guide that shows the correct move for every combination of hands. Blackjack 101 allows you to adjust the playing rules to match conditions commonly found in casinos, including the number of decks in the shoe, the dealer's action on a soft 17, doubling rules, and surrender. It also allows you to focus your training on the trickier hands: pairs and soft hands. Plus it has both a left- and right-handed layout, to make it easy to play with one hand or two. Introducing a new feature: Custom Hands training mode. in this mode you can choose any combination of player hands and dealer up-cards to practice. Only want to practice soft hands against a dealer's 6? No problem. Or practice soft 14s-16s vs. any dealer card? Easy. Or get fancy and practice a hard 15 or 16, soft 13 or a pair of 4's vs. any dealer card over 5. Any combo you can imagine. Features: - Four learning modes: random hands, soft hands, pairs, and a new Custom mode: choose any combination of hands to practice. - Skill levels: Higher levels concentrate your training on the harder-to-memorize hands - Strategy guide shows all the best moves and highlights the strategy for the current hand and dealer card - Left-handed and right-handed playing layouts - Many different rule configurations (1-4 decks, dealer hits/stays on soft 17, double after split, early/late surrender) - Keeps track of your stats: hands played, choices made, and percent of correct guesses


Apk Mirror 1: : Tải về APKBlackJack 101 Pro Perfect Play các ứng dụng như BlackJack 101 Pro Perfect Play
Các apks khác bằng David Richmond