Crossword Help apk

Crossword Help cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Games

Xếp hạng 0 từ 0 Bình chọn | $ 89.000đCrossword Help Ảnh chụp màn hình

→ → → → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập Crossword Help APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt crossword-help.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

  1. Tải crossword-help.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
  2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
  3. Tìm tệp crossword-help.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
  4. Sau khi cài đặt, ứng dụng Crossword Help sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

Crossword Help APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận Crossword Help apk.Crossword Help v1.5 APK Tải về GươngCó gì mới trong v1.5


  • Ngày phát hành: 2023-10-06
  • Phiên bản hiện tại: 1.5
  • Kích thước tệp: 76.48 MB
  • Nhà phát triển: Antony Lewis
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 10.1 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

Crossword Help finds words matching a pattern, synonyms and anagrams. comprehensive word lists, with words, compounds, phrases and proper nouns, mean that you should never be stuck on a crossword puzzle again. There are three word lists provided for advanced word searching: - Basic: 110 000 words and common compounds - Advanced: over 750 000 words and compounds - Wikipedia: millions of head words from Wikipedia Word searches can include one or more unknown letters, vowel/consonant patterns, or groups of possible letters. For example, searching for T???P finds 5-letter words starting in T and ending in P. The Basic word list is the same as that used by Crossword Compiler - the program used by most professional crossword constructors. The program also includes a full offline thesaurus: enter a complete word to show synonyms. You can easily change the length of the words shown to match the slot in a puzzle. You can check if a word is in the word list and find anagrams. There's also a feature to find partial anagrams - all the words that can be made using the letters in a word (useful for Scrabble (TM)). No Internet connection is required, but if you are online you can click on any word to quickly look it up in a variety of web references - turn your iPhone into an electronic crossword dictionary! Other features include: - Use British, American, Canadian or Australian English lexicon - Change case and punctuation sensitivity - Change maximum word length


Apk Mirror 1: : Tải về APKCrossword Help các ứng dụng như Crossword Help
Các apks khác bằng Antony Lewis