Dominoes - Classic Edition apk

Dominoes - Classic Edition cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Games

Xếp hạng 5 từ 3 Bình chọn
$ 0.00Dominoes - Classic Edition Ảnh chụp màn hình

→ → → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập Dominoes - Classic Edition APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt dominoes-classic-edition.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

 1. Tải dominoes-classic-edition.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
 2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
 3. Tìm tệp dominoes-classic-edition.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
 4. Sau khi cài đặt, ứng dụng Dominoes - Classic Edition sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

Dominoes - Classic Edition APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận Dominoes - Classic Edition apk.Dominoes - Classic Edition v1.53 APK Tải về Gương

Trên iTunes: Free Trên iTunes

Gương: Tải về cho Android


Có gì mới trong v1.53


 • Ngày phát hành: 2022-04-26
 • Phiên bản hiện tại: 1.53
 • Kích thước tệp: 91.87 MB
 • Nhà phát triển: Loop Games
 • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 9.0 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

Dominoes is definitely one of the most famous board game in the world. There are dozens of rules out there, but three modes are getting most of the attention: - Draw dominoes: simple, relaxing, play your tiles on either side of the board. You only need to match the tile you have with one of the 2 ends already on the board. - Block dominoes: basically the same as Draw Dominoes. The main difference is you have to pass your turn if you run out of options (whereas you can pick an extra domino from the boneyard in the previous mode). - Dominoes All Five: slightly more complex. Each turn, you need to add all ends of the board, and count the number of pips on them. If it is a multiple of five, you score those points. A bit difficult at first but you will quickly get it! Beautiful, simple, relaxing, easy to learn yet complex if you get to learn all the tricks! Will you be a Dominoes master?


Apk Mirror 1: : Tải về APKDominoes - Classic Edition Bài đánh giá


 • I like

  Tốt

  ~ Bởi Mẹ isla zaki

 • Quảng cáo nhiều

  Chèn quảng cáo quá nhiều nên xoá game luôn

  ~ Bởi NHXT123

 • Chuẩn, nhưng nhiều quảng cáo

  Ok luôn

  ~ Bởi MẪN :)

 • Như cức

  Mỗi ván quảng cáo 2 lần bực bội xoá luôn

  ~ Bởi cức ỉa

 • Khó chịu

  Chèn quá nhiều quảng cáo

  ~ Bởi linh261198


Games các ứng dụng như Dominoes - Classic Edition
Các apks khác bằng Loop Games