Dating Advice & Tips apk

Dating Advice & Tips cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Lifestyle

Xếp hạng 0 từ 0 Bình chọn | $ FreeDating Advice & Tips Ảnh chụp màn hình

→ → → → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập Dating Advice & Tips APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt dating-advice-tips.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

  1. Tải dating-advice-tips.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
  2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
  3. Tìm tệp dating-advice-tips.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
  4. Sau khi cài đặt, ứng dụng Dating Advice & Tips sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

Dating Advice & Tips APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận Dating Advice & Tips apk.Dating Advice & Tips v2.7 APK Tải về Gương

Trên iTunes: Free Trên iTunes

Gương: Tải về cho Android


Có gì mới trong v2.7


  • Ngày phát hành: 2022-12-22
  • Phiên bản hiện tại: 2.7
  • Kích thước tệp: 15.80 MB
  • Nhà phát triển: Ankur Diyora
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 5.1.1 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

Are you finding it difficult to find (or keep) a date? Then you must download this app. We'll help you find a date, give you dating advice, tips and tricks to get the guy or girl you want. Plus much more. These dating tips are essential for people beginning to date someone new. Learn the best places to date, how to plan a great date, and how to attract and maintain your date's interest.Enjoy these special tips to enhance your relationships whether you're a first time dater or a complete pro. Here's a fun dating app that will help you with your love life. If you need help finding the guy or girl of your dreams then we can help. Follow the unlimited dating tips for greater success.
Have fun!!! Good luck! ========================= ••• Features ••• ========================= - Top 10 Dating Tips
 - Dating Rules
 - Tips for Men 
- Tips for Women
 - Dating Tips (Live) 
- Relationship Advice (Live)
 - Dating Tips Videos (Youtube) ========================= ••• Common Features ••• ========================= - Favorites section for your favorite tips - Customize your font and size - Background music - Tap/swipe up and down to navigate - Different page animation to navigate - Share via Email - Share on Facebook - Ergonomic Handling Support retina display images for New iPad. Use an In-app purchase to access all features: One-time In-app purchase in Dating Advice that gives full access of application & no ads. This free application contains over 145 tips but you can view around 32 tips (4 to 6 tips for each category). If you really like this application and want to access all of the dating tips & videos please buy using In-app purchase. Download the app now, and start dating the guy or girl of your dreams! We love to hear from the fans! Please write a review and help us make the Dating Advice even better. Stay tuned for a more updates soon!


Apk Mirror 1: : Tải về APKDating Advice & Tips các ứng dụng như Dating Advice & Tips
Các apks khác bằng Ankur Diyora