PocketAudio apk

PocketAudio cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Productivity

Xếp hạng 1 từ 1 Bình chọn | $ 89.000đPocketAudio Ảnh chụp màn hình

→ → → → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập PocketAudio APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt pocketaudio.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

  1. Tải pocketaudio.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
  2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
  3. Tìm tệp pocketaudio.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
  4. Sau khi cài đặt, ứng dụng PocketAudio sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

PocketAudio APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận PocketAudio apk.PocketAudio v3.0 APK Tải về GươngCó gì mới trong v3.0


  • Ngày phát hành: 2023-10-17
  • Phiên bản hiện tại: 3.0
  • Kích thước tệp: 3.29 MB
  • Nhà phát triển: Senstic
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 9.1 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

PocketAudio lets you use your iOS device as a wireless soundcard of your computer. PocketAudio automatically forwards audio captured or played on your computer to your iOS device.  You can use PocketAudio as a wireless headphones and/or wireless microphone for your computer. PocketAudio contains both Headphones and Microphone. PocketAudio (Headphones) can be used to play sound from any Windows or Mac applications.  Simply select PocketAudio as your computer's audio output device, and you can now use iOS device to listen to any sound played on the computer.   PocketAudio (Microphone) can be used as an audio input device to Windows or Mac.  Speak to your iOS device, and use Windows or Mac to capture or record the audio. You can use PocketAudio with any application that requires an audio input/output device, including Windows Live Messenger, Skype, AIM, Yahoo, etc. *** Please note that there is network delay between the computer and iPhone.  Therefore, PocketAudio should not be used in situations where delay can be an issue.  For example, if you are watching a movie and use PocketAudio to play the soundtrack, you will notice the sound is played behind the video. Instructions * If you have not already done so, download and install the PocketControl for Windows or Mac software from our website: http://www.senstic.com/iphone/PocketAudio/PocketAudio.aspx * On Windows, run PocketControl for Windows and make sure the SensticPocketService is running on your computer.  On Mac, run PocketControl from the Mac applications folder. * Connect your iOS device to your home network using Wi-Fi. * Start PocketAudio on the iOS device, and the app will automatically connect to your computer. The bottom of your iPhone screen should display "Connected to your_computer_name:port." * Configure your Windows/Mac program to use PocketAudio as your audio input and/or output device. Step by step instructions can be found at support page: http://www.senstic.com/iphone/PocketAudio/Support.aspx Limitations * Currently, PocketAudio supports Windows XP or above, Mac OS X 10.7 or above.  Mac OS X 10.6 or earlier is not supported. * There is network delay between the computer and iOS device.  Please do not expect real time transmission.   


Apk Mirror 1: : Tải về APKPocketAudio các ứng dụng như PocketAudio
Các apks khác bằng Senstic