Puppet Jump 3D Lite (bluetooth + internet multiplayer) apk

Puppet Jump 3D Lite (bluetooth + internet multiplayer) cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Games

Xếp hạng 5 từ 1 Bình chọn | $ FreePuppet Jump 3D Lite (bluetooth + internet multiplayer) Ảnh chụp màn hình

→ → → → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập Puppet Jump 3D Lite (bluetooth + internet multiplayer) APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt puppet-jump-3d-lite-bluetooth-internet-multiplayer.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

  1. Tải puppet-jump-3d-lite-bluetooth-internet-multiplayer.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
  2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
  3. Tìm tệp puppet-jump-3d-lite-bluetooth-internet-multiplayer.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
  4. Sau khi cài đặt, ứng dụng Puppet Jump 3D Lite (bluetooth + internet multiplayer) sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

Puppet Jump 3D Lite (bluetooth + internet multiplayer) APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận Puppet Jump 3D Lite (bluetooth + internet multiplayer) apk.Puppet Jump 3D Lite (bluetooth + internet multiplayer) v2.5 APK Tải về Gương

Trên iTunes: Free Trên iTunes

Gương: Tải về cho Android


Có gì mới trong v2.5


  • Ngày phát hành: 2023-10-04
  • Phiên bản hiện tại: 2.5
  • Kích thước tệp: 30.40 MB
  • Nhà phát triển: Chris Egerter
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 5.1 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

Puppet Jump 3D is a cross between Little Big Planet and Doodle Jump. NEWS: Use the new BRAG button to brag about your height on Facebook and Twitter! Be sure to get the other two games in the puppet series, Puppet Sprint and Puppet Labyrinth! USER QUOTES "Kicks Doodle Jump's butt!" "Fantastic take on the whole jump genre" "Graphics and art style are some of the best on iPhone" "League of its own" FEATURES Jump ever higher on platforms while collecting Puppet Points which can be used to customize your puppet and surroundings. As you get higher you'll encounter moving and breakable platforms to test your leaping skills. Customization is extensive with the ability to change your puppet's body, hat, eyes, mouth, material and choose from 10 different backgrounds to give almost a million unique combinations. The game has bluetooth local multiplayer and internet based through Game Center. MORE GAMES Mech Pilot, Real Zombies, Zombies The Last Stand, iFishing, Puppet Jump, Fishing Hits, and more!   Visit www.RockingPocketGames.com JOIN THE FAN COMMUNITY -On Facebook at www.facebook.com/RockingPocketGames -On Twitter at twitter.com/RockingPocket


Apk Mirror 1: : Tải về APKPuppet Jump 3D Lite (bluetooth + internet multiplayer) các ứng dụng như Puppet Jump 3D Lite (bluetooth + internet multiplayer)
Các apks khác bằng Chris Egerter