Children's Bible Books & Movies | Family & School apk

Children's Bible Books & Movies | Family & School cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Book

Xếp hạng 5 từ 1 Bình chọn | $ FreeChildren's Bible Books & Movies | Family & School Ảnh chụp màn hình

→ → → → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập Children's Bible Books & Movies | Family & School APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt children-s-bible-books-movies-family-school.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

  1. Tải children-s-bible-books-movies-family-school.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
  2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
  3. Tìm tệp children-s-bible-books-movies-family-school.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
  4. Sau khi cài đặt, ứng dụng Children's Bible Books & Movies | Family & School sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

Children's Bible Books & Movies | Family & School APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận Children's Bible Books & Movies | Family & School apk.Children's Bible Books & Movies | Family & School v7.8 APK Tải về Gương

Trên iTunes: Free Trên iTunes

Gương: Tải về cho Android


Có gì mới trong v7.8


  • Ngày phát hành: 2023-10-21
  • Phiên bản hiện tại: 7.8
  • Kích thước tệp: 29.07 MB
  • Nhà phát triển: Toni Matas
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 7.1 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

Children's Bible is an app which contains comics and movies with Bible stories for children. More than 1.000.000 parents and teachers trust in us! ∙ A good tool to start reading the Bible and an easy way to talk about Jesus & God with your kids. ∙ Don't search more! In this app you will find Bible comics books and movies for children from 7 to 12yo. Don't miss out My First Bible app with Stories and Picture Books for kids 0-6yo, and Teen's Bible – Christian Comic Books and Graphic Novels for Teenagers from 13 to 19yo. ∙ And the FREE app CHILDREN'S PRAYER! The perfect companion to Children's Bible. ∙ On the top of rankings in more than 130 countries! Children's Bible is the most downloaded Christian app for children in the world! ∙ Spread the Word! ∙ If you want to know Noah, Jonah, David story… Children's Bible is for you and for your child! Don't miss out our apps to engage your kids with the Bible. +5,000,000 downloads worldwide! HOW CHILDREN’S BIBLE USERS USE THE APP ======================================= ∙ At home! Use Children’s Bible comics, movies and texts for your children’s bedtimes. ∙ On a trip! Children’s Bible stories are a good tool make your kids enjoy your conmutes. ∙ At school! Parents and teachers can use Children’s Bible contents at school and at Sunday Schools lessons. ∙ In the car! Your kid will have a funny trips with the family playing Children’s Bible movies. CHILDREN’S BIBLE FEATURES ========================= ∙ App and contents in 7 languages: english, french, spanish, italian, german, portughese and catalan. ∙ The contents can be previewed for free and bought within the app, with the in-app-purchase Apple sytem. ∙ You can connect your iPhone, iPod-Touch or iPad to a projector, a computer or a television monitor to read picture books, comics and texts and watch movies in style. At home, at school or at the Sunday School! CHILDREN’S BIBLE TITLES ============================= ∙ Children's Bible Comic Book ∙ Children's Bible Movie ∙ Children's Psalms ∙ The Genesis (Comic book & Movie) ∙ The Exodus (Comic book & Movie) ∙ Kings and Prophets (Comic book & Movie) ∙ Birth of Jesus (Comic book & Movie) ∙ Parables and Miracles (Comic book & Movie) ∙ Passion of Jesus Christ (Comic book & Movie) ∙ Francis of Assis (Comic book & Movie) ∙ Claire of Assis (Comic book & Movie) ∙ Ignatius of Loyola YOUR PURCHASES ON ALL YOUR DEVICES =============================== - Once you buy a content, you will retain the purchase forever. - Tap "Settings" and then "Restore purchases" to restore your contents on all your devices (iPad, iPhone and iPod Touch) with the same Apple ID. CHILDREN’S BIBLE USERS REVIEWS ================================= We think that our best presentation is what our users say about us. If you want to know their experiences using Children's Bible app don't miss out their reviews! 11 KIDS’ FUN & FAITHFUL BIBLE APPS FOR CHRISTIAN FAMILIES & SCHOOLS ================================= • 365 Bible Stories 0-6yo • 365 Prayers for Kids 0-6yo • My First Bible Books 0–6yo • My First Daily Prayer 0-6yo • My First Bible Games & Activities 0–6yo • The Activity Bible for Kids 0-6yo • Children's Bible Books & Movies +7yo • Children's Bible Daily Prayer +7yo • Children's Bible Games & Activities +7yo • The Activity Bible for Kids +7yo • Teen's Bible +13yo CONTACT CHILDREN’S BIBLE TEAM ============================= For technical problems, please contact our team via email at: contact@childrenbible.org If you leave comments in the App Store we can not answer you and it regrets us very much.


Apk Mirror 1: : Tải về APKChildren's Bible Books & Movies | Family & School các ứng dụng như Children's Bible Books & Movies | Family & School
Các apks khác bằng Toni Matas