X's and O's Football® Lite - Call and Run Your Own Football Plays! apk

X's and O's Football® Lite - Call and Run Your Own Football Plays! cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Games

Xếp hạng từ 0 Bình chọn | $ FreeX's and O's Football® Lite - Call and Run Your Own Football Plays! Ảnh chụp màn hình

→ → → → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập X's and O's Football® Lite - Call and Run Your Own Football Plays! APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt x-s-and-o-s-football-lite-call-and-run-your-own-football-plays.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

  1. Tải x-s-and-o-s-football-lite-call-and-run-your-own-football-plays.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
  2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
  3. Tìm tệp x-s-and-o-s-football-lite-call-and-run-your-own-football-plays.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
  4. Sau khi cài đặt, ứng dụng X's and O's Football® Lite - Call and Run Your Own Football Plays! sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

X's and O's Football® Lite - Call and Run Your Own Football Plays! APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận X's and O's Football® Lite - Call and Run Your Own Football Plays! apk.X's and O's Football® Lite - Call and Run Your Own Football Plays! v3.3 APK Tải về Gương

Trên iTunes: Free Trên iTunes

Gương: Tải về cho Android


Có gì mới trong v3.3


  • Ngày phát hành: 2023-10-05
  • Phiên bản hiện tại: 3.3
  • Kích thước tệp: 7.19 MB
  • Nhà phát triển: Skyworks
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 3.0 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

Can’t wait till your favorite team hits the gridiron again? Well then grab a six-pack of your favorite beverage, fire up the portable barbecue, and get ready for some early tailgating ‘cause football season is back! From Skyworks® creators of the best quality and most fun sports games on the iPhone/iPod touch, comes another addictively classic game, X’S AND O’S FOOTBALL® LITE! In X’S AND O’S FOOTBALL LITE, fight your way offensively downfield to score as many touchdowns as you can in one “60-second” quarters. Playing as the coach, quarterback, running back, and receiver you’ll have to be at the top of your game to earn every first down. Come up short on fourth down, and you’ll be hitting the showers! As coach, first select the play from the playbook and set your receivers to run a variety of passing and running routes such as the curl, deep out, and post. Then as quarterback, set your players in position, hike the ball and choose your receiver or hand off the ball. Time your pass carefully to get the ball right into your receiver’s hands, and then control the receiver to run downfield for a touchdown! Once the receiver has the ball, you can slide your finger across the iPhone/iPod touch to control his movement to the goal line! Use your finger to adjust the running direction by moving your finger up and down, and adjust the speed by sliding your finger right and left. UPGRADE TO THE FULL VERSION TO GET THESE KEY FEATURES: - CLASSIC GAME PLAY – Retro football fun! - RECEIVER CONTROL – Use your finger to outrun the defense! - THIRTEEN OFFENSIVE PLAYS – Twice as many plays! Choose from eight classic receiving plays, four running plays and a kicking play! - SOUND AND MUSIC VOLUME CONTROLS - LOCAL SCORE BOARDS - GLOBAL HIGH SCORE BOARDS – Compete against quarterbacks around the world! After you play X’s AND O’s FOOTBALL, try SPEEDBACK™, ARCADE QB PASS ATTACK™ and other hit titles from Skyworks, including ARCADE HOOPS BASKETBALL™, ARCADE BOWLING™, 3 POINT HOOPS®, MENTAL BLOCKS® (puzzle) and POKER MATCHUP™ (card). Just search for “Skyworks” in the App Store search bar, find your favorite games, and have fun!!! Look for more new games from Skyworks COMING SOON! www.Skyworks.com


Apk Mirror 1: : Tải về APKX's and O's Football các ứng dụng như X's and O's Football® Lite - Call and Run Your Own Football Plays!
Các apks khác bằng Skyworks