WPS Office: PDF, Docs, Sheets apk

WPS Office: PDF, Docs, Sheets cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Productivity

Xếp hạng 5 từ 5 Bình chọn | $ FreeWPS Office: PDF, Docs, Sheets Ảnh chụp màn hình

→ → → → → → → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập WPS Office: PDF, Docs, Sheets APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt wps-office-pdf-docs-sheets.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

 1. Tải wps-office-pdf-docs-sheets.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
 2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
 3. Tìm tệp wps-office-pdf-docs-sheets.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
 4. Sau khi cài đặt, ứng dụng WPS Office: PDF, Docs, Sheets sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

WPS Office: PDF, Docs, Sheets APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận WPS Office: PDF, Docs, Sheets apk.WPS Office: PDF, Docs, Sheets v11.33.50 APK Tải về Gương

Trên iTunes: Free Trên iTunes

Gương: Tải về cho Android


Có gì mới trong v11.33.50


 • Ngày phát hành: 2023-09-28
 • Phiên bản hiện tại: 11.33.50
 • Kích thước tệp: 292.02 MB
 • Nhà phát triển: KINGSOFT OFFICE SOFTWARE CORPORATION LIMITED
 • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 11.0 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

WPS Office is an all-in-one free office suite on iPhone and iPad, integrates all office document processor functions: Word, Spreadsheet, Powerpoint, PDF, WPS AI, Memo, and Docs Scanner in one application, and is fully compatible with Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Docs and Adobe PDF formats. WPS AI revolutionizes your workflow by offering functions like AI-generated content, rewriting, AI-powered PDF tools and more. 【WPS Office Highlight Features】 All-in-One Free Office Suite App • Integrate with Memo, Document, Spreadsheet, Presentation, and PDF • Fully compatible with Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Epub, and TXT), Google Docs, Sheets, Slides, Adobe PDF, and OpenOffice WPS AI-generated content and rewriting • Provides instant and high-quality content or tailored answers according to your prompt • Offers professional rewriting and polishing work AI-powered PDF Reader and PDF Editor • Edit PDF text and images easily • Magically convert PDF to editable Word/Excel/Powerpoint files • Sign and fill PDF documents, e-signature is legal & secure • Engage in conversations with the WPS AI and gain insights, summaries, outlines, tailored answers and translations about the PDF as you like Make Presentations on-the-go • Dozens of new Presentation layouts, animation, and transition effects • Make presentations using WIFI, NFC, DLNA, and Miracast • Touch-controlled laser pointer, Ink feature let you draw on slides while in presentation mode Easy to Use and Powerful Spreadsheet • Complete predefined formulas makes you do basic data analysis and digital operations more conveniently Connect to Cloud Drive • Automatically save office documents to the clouds: Dropbox, Google Drive, Box, Evernote, and OneDrive. Keep your all documents always up-to-date via cloud service and accessible from any devices Documents Encryption • Support documents encryption, keep your office documents & data safe Share/Transfer Documents • Easy to share office documents via WIFI, NFC, DLNA, Email, Instant Messaging, WhatsApp, Telegram, Facebook and Twitter Supports 51 languages and All Office File Formats • File Formats: doc, docx, wpt, dotm, docm, dot, dotx / xls, xlsx, xlt, xltx, csv, xml, et, ett / PDF / ppt, pot, dps, dpt, pptx, potx, ppsx / txt / log, lrc, c, cpp, h, asm, s, java, asp, bat, bas, prg, cmd, Zip Ensure Hardware Device's Power Saving • The software coding promises never lagging the operation of your mobile operating system 【Auto-renew Subscription Notification】 Auto-renew Subscription Cycle: There are 3 different lengths of auto-renew subscription cycles, including 1 month, 3 months, and 1 year. Please choose the subscription cycle you need and confirm before payment. Payment: Payment will be charged to your iTunes、App Store account at purchase confirmation. Cancellation of Subscription: You can turn off auto-renew at any time from your iTunes/App Store account settings; you must do so at least 24 hours before the end of the current subscription period to avoid being billed for the next cycle. No cancellation of the current subscription is allowed during the active period. Privacy Policy: https://www.wps.com/privacy-policy/ Terms of Auto-Renew Subscription Service: https://www.wps.com/auto-renewal-terms/


Apk Mirror 1: : Tải về APKWPS Office: PDF, Docs, Sheets Bài đánh giá


 • Tiện dụng

  File thích hợp như máy tính.dễ sd lắm

  ~ Bởi sỹben

 • Không có tiếng việt, cho 1 sao

  Không có tiếng việt, cho 1 sao

  ~ Bởi Capybaraaaaaaaaa

 • Bị lỗi số

  Chào bạn . Không hiểu sao trước dùng bình thường . Giờ nhập Số cứ bị chuyển thôi . Ví dụ nhập 0.05 ... lại ra 0 . Mong khắc phục

  ~ Bởi Tuậy

 • 很好用的軟體

  我每天都在用、完全可以代替微軟的軟體、比微軟的更快速。

  ~ Bởi 江建汶

 • Đánh giá

  Tuyệt vời

  ~ Bởi kjm tự tháp


WPS Office các ứng dụng như WPS Office: PDF, Docs, Sheets
Các apks khác bằng KINGSOFT OFFICE SOFTWARE CORPORATION LIMITED