Prom Hollywood Story Life - choose your own episode quiz game! apk

Prom Hollywood Story Life - choose your own episode quiz game! cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Games

Xếp hạng 4 từ 1 Bình chọn | $ FreeProm Hollywood Story Life - choose your own episode quiz game! Ảnh chụp màn hình

→ → → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập Prom Hollywood Story Life - choose your own episode quiz game! APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt prom-hollywood-story-life-choose-your-own-episode-quiz-game.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

  1. Tải prom-hollywood-story-life-choose-your-own-episode-quiz-game.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
  2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
  3. Tìm tệp prom-hollywood-story-life-choose-your-own-episode-quiz-game.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
  4. Sau khi cài đặt, ứng dụng Prom Hollywood Story Life - choose your own episode quiz game! sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

Prom Hollywood Story Life - choose your own episode quiz game! APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận Prom Hollywood Story Life - choose your own episode quiz game! apk.Prom Hollywood Story Life - choose your own episode quiz game! v1.0 APK Tải về Gương

Trên iTunes: Free Trên iTunes

Gương: Tải về cho Android


Có gì mới trong v1.0


  • Ngày phát hành: 2015-05-25
  • Phiên bản hiện tại: 1.0
  • Kích thước tệp: 18.48 MB
  • Nhà phát triển: Best Fun Games
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 6.0 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

Can you keep your title as the Prom Queen ? Will you stop the gossips, help your friends or listen to your parents... It's time to decide, play now and have sooo much fun!


Apk Mirror 1: : Tải về APKProm Hollywood Story Life các ứng dụng như Prom Hollywood Story Life - choose your own episode quiz game!
Các apks khác bằng Best Fun Games