inSite - AudioVox Separation Alarm apk

inSite - AudioVox Separation Alarm cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Productivity

Xếp hạng từ 0 Bình chọn | $ FreeinSite - AudioVox Separation Alarm Ảnh chụp màn hình

→ → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập inSite - AudioVox Separation Alarm APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt insite-audiovox-separation-alarm.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

  1. Tải insite-audiovox-separation-alarm.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
  2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
  3. Tìm tệp insite-audiovox-separation-alarm.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
  4. Sau khi cài đặt, ứng dụng inSite - AudioVox Separation Alarm sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

inSite - AudioVox Separation Alarm APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận inSite - AudioVox Separation Alarm apk.inSite - AudioVox Separation Alarm v1.20131209 APK Tải về Gương

Trên iTunes: Free Trên iTunes

Gương: Tải về cho Android


Có gì mới trong v1.20131209


  • Ngày phát hành: 2023-10-20
  • Phiên bản hiện tại: 1.20131209
  • Kích thước tệp: 28.76 MB
  • Nhà phát triển: Voxx international Corp
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 6.0 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

Audiovox inSite powered by Phone Halo helps you track and find your lost or misplaced items! ****REQUIRES AUDIOVOX INSITE DEVICE**** How It Works: Attach a inSite device to your commonly misplaced items and the app running on your phone or tablet will track your item. - Separation Alert – The app notifies you before you lose an item such as your phone or keys with an audible reminder -Ring item remotely – Press a button on the app to cause your lost item to ring. -Find your Misplaced Phone - Press a button on the device and cause your phone to ring...even if it is on silent! -Proximity Tracking – Bluetooth Low Energy proximity tracking helps you find your lost or misplaced items effortlessly. -GPS Maps of Lost Items – Lost an item? The app automatically takes a GPS snapshot of where & when you lost your item! See http://www.audiovoxproducts.com/anti-separation-alarm/ for more information. Compatible with inSite Bluetooth Low Energy devices


Apk Mirror 1: : Tải về APKinSite các ứng dụng như inSite - AudioVox Separation Alarm
Các apks khác bằng Voxx international Corp