Calculator of Formulas with Graphing apk

Calculator of Formulas with Graphing cho Android

- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Productivity

Xếp hạng 1 từ 5 Bình chọn
$ 0.00Những gì chúng tôi yêu thích!

1. * Plots graphs with respect to a chosen single variable while keeping all other variables fixed.

2. What distinguishes it from many other RPN calculators available at the App Store? Some of them allow for formula coding, do graphs, and are free, too.

3. * Does graph tracing and enables graph manipulation with a simple set of intuitive touch gestures instead of button/pop up controls.Calculator of Formulas with Graphing cho Android Ảnh chụp màn hình

Tải về Calculator of Formulas with Graphing cho Android Tải về Calculator of Formulas with Graphing cho Android Tải về Calculator of Formulas with Graphing cho Android Tải về Calculator of Formulas with Graphing cho Android Tải về Calculator of Formulas with Graphing cho Android


Tải xuống và cài đặt Calculator of Formulas with Graphing APK trên Android

Trong 4 bước đơn giản, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Calculator of Formulas with Graphing.apk trên điện thoại của bạn sau khi bạn tải xuống xong.


Bước 1: Tải xuống Calculator of Formulas with Graphing.apk trên thiết bị của bạn

.  


Bước 2: Cho phép ứng dụng của bên thứ ba trên thiết bị của bạn.

. Calculator of Formulas with Graphing.apk, Đi tới Trình đơn> Cài đặt> Bảo mật> và chọn Nguồn không xác định để cho phép điện thoại cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Cửa hàng Google Play.
Trên Android 8.0 Oreo, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của bạn cài đặt APK lần đầu tiên bạn cố gắng làm như vậy.


Bước 3: Đi tới thư mục Trình quản lý tệp / thư mục tải xuống để cài đặt tệp

Xác định vị trí Calculator of Formulas with Graphing.apk tệp bạn vừa tải xuống.
Một khi bạn đã xác định vị trí Calculator of Formulas with Graphing.apk file, bấm vào nó và nó sẽ bắt đầu quá trình cài đặt bình thường. Nhấn "Có" khi được nhắc về bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, hãy nhớ đọc tất cả lời nhắc trên màn hình.


Bước 4: Thưởng thức -

Calculator of Formulas with Graphing hiện đã được cài đặt trên thiết bị của bạn.


Tệp APK có an toàn không?

Tệp APK thường an toàn như tệp .exe windows pc, điều quan trọng nhất cần lưu ý là bạn nên luôn tải xuống từ các trang web đáng tin cậy. Đừng lo. Gương của chúng tôi rất an toàn.../Trang chủ/


Calculator of Formulas with Graphing v2.2 APK Tải về Gương

Trên iTunes: Free Trên iTunes

Gương: Tải về cho Android


Có gì mới trong Calculator of Formulas with Graphing v2.2


  • Ngày phát hành: 2022-04-21
  • Phiên bản hiện tại: 2.2
  • Kích thước tệp: 6.42 MB
  • Nhà phát triển: Robert Fraczkiewicz
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 8.0 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

This app is focused on calculating and graphing mathematical formulas for everyday life and work. What distinguishes it from many other RPN calculators available at the App Store? Some of them allow for formula coding, do graphs, and are free, too. Unfortunately, most of these apps feature formulas of only one variable. In most real life applications, however, mathematical formulas have multiple variables! This app does all of the above plus the following: * Programs mathematical formulas with up to six variables. * Is simple to use. * Plots graphs with respect to a chosen single variable while keeping all other variables fixed. * Plots graphs when all the variables are changing along a user-prescribed vector. This relatively new concept of "ray plotting" enables user to probe a function in n dimensions by looking at its 1-dimensional slices. * Does graph tracing and enables graph manipulation with a simple set of intuitive touch gestures instead of button/pop up controls. * Saves most used formulas along with detailed description for later use. * Creates tables of calculated results that can be pasted into other applications. * Has an exhaustive set of help files and tutorials.


Apk Mirror 1: : Tải về APKProductivity các ứng dụng như Calculator of Formulas with Graphing
Các apks khác bằng Robert Fraczkiewicz