오늘의집 - 라이프스타일 슈퍼앱 apk

오늘의집 - 라이프스타일 슈퍼앱 cho Android


- REQUIRES ANDROID | Danh mục: Lifestyle

Xếp hạng 4.84152 từ 732 Bình chọn
$ 0.00오늘의집 - 라이프스타일 슈퍼앱 Ảnh chụp màn hình

→ → → → → → → → → →


Tải xuống và cài đặt APK trên Android


Cách thiết lập 오늘의집 - 라이프스타일 슈퍼앱 APK:

Tệp APK (Bộ gói Android) là tệp thô của ứng dụng Android. Tìm hiểu cách cài đặt 오늘의집-라이프스타일-슈퍼앱.apk tệp trên điện thoại của bạn trong 4 bước đơn giản:

  1. Tải 오늘의집-라이프스타일-슈퍼앱.apk xuống thiết bị của bạn bằng bất kỳ máy nhân bản tải xuống nào của chúng tôi. Đảm bảo và an toàn 99% .
  2. Cho phép các ứng dụng của Bên thứ 3 (không phải cửa hàng Play) trên thiết bị của bạn: Đi tới Trình đơn » Cài đặt » Bảo mật » . Nhấp vào "Nguồn không xác định" . Trên Android 8, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của mình cài đặt các APK.
  3. Tìm tệp 오늘의집-라이프스타일-슈퍼앱.apk và nhấp để Cài đặt: Đọc tất cả lời nhắc trên màn hình và nhấp vào "Có" hoặc "Không" tương ứng.
  4. Sau khi cài đặt, ứng dụng 오늘의집 - 라이프스타일 슈퍼앱 sẽ xuất hiện trên màn hình chính của thiết bị của bạn.

오늘의집 - 라이프스타일 슈퍼앱 APK có an toàn không?

Đúng. Chúng tôi cung cấp một số bản sao tải xuống Apk an toàn nhất để nhận 오늘의집 - 라이프스타일 슈퍼앱 apk.오늘의집 - 라이프스타일 슈퍼앱 v10.18 APK Tải về Gương

Trên iTunes: Free Trên iTunes

Gương: Tải về cho Android


Có gì mới trong v10.18


  • Ngày phát hành: 2022-09-26
  • Phiên bản hiện tại: 10.18
  • Kích thước tệp: 132.81 MB
  • Nhà phát triển: Bucketplace Inc.
  • Khả năng tương thích: Yêu cầu iOS 11.0 hoặc mới hơn. hoặc Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 hoặc sau đó phiên bản

예쁜 집 구경부터 제품 구매, 이사, 시공까지 한 번에! 지금 가입하면 누구나 총 10만 원 쿠폰팩을 드려요. [예쁜 집의 모든 것! 1,600만 건의 인테리어 콘텐츠] ■ 집들이 인테리어의 시작은 예쁜 집 구경부터! 필터를 이용하면 우리 집과 비슷한 평수/구조 별 집들이 모아볼 수 있어요. 집들이 속 제품 정보가 궁금할 땐 태그를 클릭해 보세요. 제품 이름, 가격 정보 확인부터 구매까지 원스톱으로 가능해요. ■ 노하우 셀프 인테리어, 리모델링, 전셋집 꾸미기 등 단계별 가이드북과 수납, 청소 등 살림 고수들의 생활 꿀팁이 여기 다 모여 있어요! ■ 사진/동영상 누구나 예쁜 집을 꾸밀 수 있도록 인테리어 영감을 주는 사진, 동영상이 가득~ 오늘의집에서 예쁜 우리 집, 내 방 마음껏 자랑하세요. [쇼핑을 쉽게, 스타일링은 즐겁게! 오늘의집 스토어] ■ 카테고리 가구 · 소품은 물론 이제 가전, 주방용품, 데코/식물, 생활용품, 생필품, 반려동물, 캠핑용품, 실내운동, 식품까지 모두 '스토어'에 있어요! 카테고리 속성 필터로 원하는 사이즈와 디자인, 컬러 제품을 탐색해 봐요. ■ 다양한 테마 상품 진열/반품/스크래치 리퍼브 상품이 제일 많은 '리퍼마켓' 오리지널 빈티지 부터 해외 직구 제품까지 '프리미엄' 오늘의집이 자랑하는 다양한 테마의 상품을 만나보세요. ■ 매일 특가 매일 자정마다 새로운 특가 상품 '오늘의딜' 매주 금·토·일에 최대 90% 할인하는 '주말특가' 브랜드별 쿠폰과 쏠쏠한 카드/간편결제 혜택까지 매일매일 할인받고 초특가로 득템하세요. ■ 유저 스타일링샷 살까 말까 고민될 땐 오늘의집 유저들이 직접 꾸민 다양한 스타일링샷을 둘러보세요. 우리 집에 어울릴지 미리 힌트를 얻을 수 있어요. ■ 지정일 배송 '오늘의집 배송' 뱃지 달린 상품은 지정일 배송이 가능해요. 원하는 날짜를 선택하면 전문 기사가 배송부터 설치까지 전부 진행하고 별도의 사다리차 비용 등이 부과되지 않아 추가 비용 걱정 없어요. [검증된 전문가가 한 곳에! 인테리어 O2O 서비스] ■ 이사 복잡하고 어렵게 느껴지던 이사는 이제 그만! 전국 어디든 30초 만에 쉽고 간단하게 준비할 수 있어요. 다른 곳에서 확인하기 어려웠던 업체에 대한 정보 제공과 계약 인증 리뷰도 투명하게 공개합니다. ■ 인테리어 시공 인테리어 시공 계획이 있으신가요? 이제 발품 팔지 말고 오늘의집에서 원스톱으로 해결하세요! 도배, 욕실 등 부분 시공부터 종합 리모델링까지 내 취향에 딱 맞는 업체를 쉽고 빠르게 만나보세요. ■ 설치&수리 무거운 커튼 설치도, 갑자기 고장 난 수도 꼭지도! 생활 속 간단한 설치&수리 전문가를 매칭해 드려요. 평일/주말 상관없이 신청 다음날 바로 방문 가능하고 정해진 가격 그대로 추가 요금 없이 결제하세요. [오늘의집 공식 사이트 & SNS] 홈페이지 : https://ohou.se 인스타그램: https://www.instagram.com/todayhouse 인스타그램(자취방): https://www.instagram.com/todayhouse_room 인스타그램(집냥이): https://www.instagram.com/zip.nyang.2 유튜브: https://www.youtube.com/c/오늘의집RoomTour 네이버 블로그: https://blog.naver.com/bucket_place 카카오 1분: https://1boon.kakao.com/ohouse ※ 앱 접근 권한 안내 오늘의집은 서비스 제공 위해 아래의 접근권한을 필요로 합니다. [필수적 접근 권한] - 없음 [선택적 접근 권한] - 저장공간 (사진) : 사진 업로드 및 저장, 구매 리뷰 작성 시 사진 첨부 - 카메라 : 사진 업로드 또는 구매 리뷰 작성 시 사진 첨부를 위한 촬영 - 전화: 고객센터로의 연락, 배송 업체와의 연락 *위 접근권한은 특정 기능을 사용할때 허용이 필요하며, 허용에 동의하지 않으셔도 오늘의집을 이용하실 수 있습니다.


Apk Mirror 1: : Tải về APKLifestyle các ứng dụng như 오늘의집 - 라이프스타일 슈퍼앱
Các apks khác bằng Bucketplace Inc.